(+98) 21  26403460 - 6

.

.

فرم ثبت نام کارجویان

نام(*)
ورودی نامعتبر است

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

نام پدر(*)
ورودی نامعتبر است

تاریخ تولد(*)
ورودی نامعتبر است

محل تولد(*)
ورودی نامعتبر است

محل صدور(*)
ورودی نامعتبر است

شماره شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر است

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر است

جنسیت(*)
ورودی نامعتبر است

وضعیت تأهل(*)
ورودی نامعتبر است

وضعیت نظام وظیفه(*)
ورودی نامعتبر است

آخرین مدرک تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر است

رشته تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر است

سابقه کار(*)
ورودی نامعتبر است

مدت سابقه کار(*)
ورودی نامعتبر است

آشنایی با زبان ترکی(*)
ورودی نامعتبر است

آشنایی با زبان انگلیسی(*)
ورودی نامعتبر است

تخصص ها و مهارت ها(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر است

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر است

آدرس ایمیل(*)
ورودی نامعتبر است

Standards &Confirmation