6 - 26403460 21 (98+)

.

.

 

آدرس شرکت
دفتر فروش : تهران ، بلوار میرداماد ، مجتمع تجاری رزمیرداماد ، طبقه سوم ، واحد 309
کارخانه : کیلومتر 80 اتوبان تهران - ساوه ، شهرک صنعتی مامونیه ، خیابان سیزدهم

دفتر فروش: 26403460-٠٢١ الی 6                                       کارخانه: ٤٥٢٥٣٥١٧-٠٨٦ * ٤٥٢٥٣٥١٨-٠٨٦

مدیر فروش: ٠٩١٢8687003               خدمات پس از فروش: ٠٩١٢٨٦٨٧٠٠٦