6 - 26403460 21 (98+)

.

.

فشار ضعيف اين پستها طبق طرح هاي استاندارد شركت توزيع برق تهران ساخته مي شود . اين تابلو ها در طرح ريتال باورق 2 ميليمتر بصورت تك درب يا دو درب ساخته شده و با رال رنگ پودري 7032 رنگ آميزي ميگردد. شينه هاي استفاده شده در اين تابلو ها داراي رنگ بندي قرمز ، زرد و مشكي و آبي براي نول مي باشد. در ساخت اين تابلو ها از استانداردهاي IEC439,60529, VDE 0660,500 استفاده شده است.