6 - 26403460 21 (98+)

.

.

این شرکت قادر به ساخت انواع تابلوهای برق فشار متوسط (ایستاده و دیواری) می باشد . همچنین دیگر محصولات تولیدی این شرکت شامل کنترل ، خازنی ، بارانی ، تابلوهای توزیع روشنایی و... طبق سفارش مشتری و استانداردهای جهانی تولید می شود.

نحوه ی سفارش از طریق سایت :
بعد از ثبت نام در سایت فرم مربوط به سفارش این محصول را پر کرده و آن را برای ما ارسال نمایید سپس ما با توجه به درخواست شما و امکانات موجود در بازار فرم را بررسی کرده و در صورت نیاز در آن تغییراتی می دهیم و برای شما ارسال می کنیم که شما هم در صورت موافقت آن را تایید کرده و دوباره برای ما ارسال می کنید تا سفارش شما تکمیل شده و وارد مرحله ی اجرایی شود.

مشخصات فنی :