6 - 26403460 21 (98+)

.

.

این شرکت قادر به ساخت انواع تابلوهای برق فشار متوسط (ایستاده و دیواری) می باشد . همچنین دیگر محصولات تولیدی این شرکت شامل کنترل ، خازنی ، بارانی ، تابلوهای توزیع روشنایی و... طبق سفارش مشتری و استانداردهای جهانی می با شد