محمد مالکی

موسس ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

از سال 1379 تا به امروز

دوره ها و گواهینامه ها
 • دوره جامع حرفه ای پرورش مدیر عامل از موسسه آموزش عالی آزاد ماهان
 • دوره تحقیق و توسعه(R&D) و نقش و استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی کشور
 • دوره آموزشی استراتژیک کاهش هزینه ها در سازمان
افتخارات و تقدیرنامه ها
 • لوح تقدیر در زمینه نوسازی پست های برق پایگاه های نیروی هوایی
 • واحد صنعتی نمونه و کار آفرین برتر سال 1393
پروژه های مهندسی انجام شده
 • طراحی و اجراء خط تولید شرکت تابلو صنعت توان
 • طراحی و اجراء سیستم های روشنایی ورزشگاه ناشنوایان
 • طراحی و نوسازی پست های نیروگاه های پایگاه هوایی
 • طراحی و نوسازی پست های سازمان انرژی اتمی
 • طراحی کیوسک کامپکت 20KV
 • طراحی سکسیونر قابل قطع زیر بار
 • طراحی پست 63/20KV سیار
فهرست