بانک خازن

  • طراحی ماژولار جهت نصب انواع خازن های روغنی و گازی.
  • طراحی مناسب جهت نصب و نگهداری انواع فیلترهای هارمونیک.
  • قابلیت نصب 500 کیلووار خازن در یک سلول.

محصولات مرتبط

فهرست