1. خانه
  2. تابلو فشار متوسط
  3. تابلو فشار متوسط سنتی

تابلو فشار متوسط سنتی

  • استفاده ازسکسیونرهای تیغه ای Conventional
  • استفاده از دژنگتور های گازی و خلاء
  • امکان نصب اینترلاک الکتریکی و مکانیکی

محصولات مرتبط

فهرست